חנות ספרים תרומה / הרשמה france

רוח ד' הבא ממרומים - מאמר לפרשת שמות

דמותו של משה רבנו, ועל המקור ממנו שאב את כוחותיו להתמודד עם נסיונותיו.
הרב נחום בוצ'קו, 19/01/2017 13:45:53

בס"דפרשת שמות


רוח ד' הבא ממרומים

בפרשתנו אנו פוגשים לראשונה במשה רבנו, מי שעתיד להיות מנהיגו הדגול של עם ישראל.
סיפור הצלתו והגעתו לבית פרעה הוא ודאי עניין מופלא, אך גם לאחר שגדל והתבגר אנו מוצאים בו תכונות מיוחדות, וחוסר פחד להתמודד מול איומים וסכנות.

התמודדותו הראשונה היא כנגד איש מצרי המתעלל באיש עברי. משה הורג את המצרי ומטמינו בחול. בהתמודדותו השניה מפריד משה בין שני אנשים עברים המכים זה את זה. בעקבות כך הוא נאלץ לגלות למדין. גם בבואו לשם קם משה ונחלץ להגנתן של בנות יתרו מפני הרועים שלא אפשרו להן לדלות מים מן הבאר להשקות את צאנן.
נשאלת השאלה: מנין היה למשה את הכוח להתמודד עם מקרים שכאלה? הרי משה רבנו גדל בבית פרעה, בנחת וברוגע, כל אשר ביקש היה לו - מי חינך אותו לאצילות נפש שכזו שהופיעה בשילוב עם גבורה בלתי רגילה?


הרמב"ם במורה נבוכים (חלק שני פרק מה) מסביר בעניין הנבואה שישנם אחת עשרה מדרגות בנבואה, והגדולה בכולן היא נבואת משה רבנו, עליו נאמר שדיבר פנים בפנים עם הקב"ה.
את המדרגה הראשונה מתאר הרמב"ם כך: "תחילת מעלות הנבואה שילווה את האדם עזר אלוקי, יעוררו ויזרזו לעשות טובה גדולה בעלת ערך, כגון הצלת קבוצת חסידים מידי קבוצת רשעים, או הצלת חסיד גדול, או השפעת טובה על אנשים רבים, וימצא מצד עצמו לכך התעוררות ודחיפה לפעולה, וזה נקרא רוח ד'". בהמשך דבריו אומר הרמב"ם שהגבורה והאומץ שליוו את משה מאז בגרותו, ונתנו לו את הכח לעשות מעשים אלו - נבעו מאותה "רוח ד'". כמובן אין בזה כדי להפחית מזכויותיו של משה רבנו, חלילה, שהרי לא כל אחד זוכה לעזרה אלוקית כזאת, וגם מי שראוי לכך אינו תמיד מודע לה.
הרמב"ם כותב שכל אחד מהשופטים שנאמר עליהם ש'צלחה' או 'נחה' עליהם רוח ד'  - מדובר באותה מדרגה ראשונית של נבואה, שנותנת כוח לאדם לעשות פעולה שהיא כנגד כל הסיכויים, פעולה שבדרך טבעית רגילה נראית כלא הגיונית ובלתי אפשרית, או פעולה מוצדקת ומתבקשת אלא שהיא מורכבת מאוד וקשה לביצוע.

הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, במאמרו 'לתוקף קדושתו של יום העצמאות', מחדש על סמך דברי הרמב"ם שזהו הנס שאירע לעם ישראל בה' באייר ה'תש"ח יום הכרזת המדינה, שהרי עצם ההכרזה היתה מעשה שאינו הגיוני וכנגד כל הסיכויים, כי היו לחצים אדירים שלא לעשות כן הן בפוליטיקה הפנימית בארץ והן בעיקר מאומות העולם. רבים רבים אמרו שזהו מעשה התאבדותי ויהרוס כל סיכוי חיים לישוב היהודי בארץ ישראל, אבל רוב העם בראשותו של דוד בן גוריון אזר אומץ עצום: "והודיעו אל מרחבי העולם כולו וממשלותיו כי יש מדינת ישראל... ואומץ הגבורה ועוז הרוח הזה... הן של המנהיגים והן של הלוחמים במערכות ישראל, אחד הוא מתוך המקור האחד של עוזר ישראל בגבורה... אותה רוח גבורה הינו נס המופיע ממרומים". במקביל למה שהרמב"ם אמר שזוהי המדרגה הראשונה ממעלות הנבואה!

מתפללים אנו שאותה רוח ד' תמשיך ללוות את מנהיגנו גם היום, ותתגלה אף בנו בזמן הראוי.
                                                      שבת שלום,

                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-997202
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר