חנות ספרים תרומה / הרשמה france

אזהרה ליוצא לדרך - מאמר לפרשת יתרו

מה הקשר בין כעס, שתיה, יציאה לדרך, עליהם הזהיר אליהו הנביא במסכת ברכות?
הרב נחום בוצ'קו, 16/02/2017 09:30:19

בס"ד
פרשת יתרו


אזהרה ליוצא לדרךבמסכת ברכות (כט ע"ב) אמרה הגמרא: 'אמר ליה אליהו לרב יהודה, אחוה דרב סלא חסידא: לא תרתח ולא תחטא, לא תרוי ולא תחטא, וכשאתה יוצא לדרך הימלך בקונך וצא', כלומר הזהיר אליהו שלא לכעוס שמא הכעס יביא לידי חטא, וכן הזהיר שלא לשתות משקה משכר שמא השתיה תביא לידי חטא. כן הורה לאדם שיימלך בקונו לפני שיוצא לדרך, כלומר יאמר את תפילת הדרך.


ויש לעיין ולהבין מה הקשר בין שלשת דברים אלה? לכאורה נראים מקרים אלה – כעס, שתיה, יציאה לדרך – כאוסף הוראות שאינן קשורות זו לזו.


נראה לומר שהמכנה המשותף של מקרים אלה הוא שאֵלוּ מקרים בהם האדם יוצא מן המסגרת הרגילה בה הוא נתון. במקרים כאלה ישנו חשש גדול שמא ייפול האדם למצבי חטא, אליהם לא היה מגיע אילו היה נשאר במסגרתו המשפחתית והחברתית הרגילה.


מי שכועס נחשב כיוצא מכליו, וכבר אין הוא נמצא במסגרת המחשבה הרגילה שלו. כמו כן מי ששותה לשוכרה כבר אינו שולט על עצמו, ויוצא ממסגרת השכל האמורה לשלוט על מעשיו. ואכן, בשני מקרים אלה קרו לדאבוננו לא מעט מקרים מזעזעים שנגרמו בגלל אותה יציאה משליטה. וכן היוצא לדרך יוצר מן המרחב הרגיל שלו אל הדרכים, וכידוע כל הדרכים בחזקת סכנה. נראה שאין החשש רק מסכנות גשמיות העלולות להתעורר בדרך, אלא רמז יש כאן לסכנות רוחניות רבות האורבות לאדם היוצא לדרך. כאשר האדם יוצא מן המסגרת המשפחתית והחברתית הקבועה שלו הוא חשוף יותר לניסיונות לא פשוטים. משום כך הגמרא מזהירה את האדם שלפני שייצא לדרך עליו 'להימלך בקונו', כלומר להתכונן מבחינה רוחנית ולהיות עטוף ביראת שמים חזקה גם בזמנים שהם מחוץ לשגרה, וכך להישמר מאותן סכנות רוחניות.


מצאנו גם בירושלמי רמז על אותו עניין, וכך נאמר שם (סוכה פ"ד ה"ג): 'תניא א"ר לוי: מפני מה קורין פרשיות קריאת שמע בכל יום? מפני שעשרת הדיברות כלולין בהן: אנוכי ד' אלוקיך – שמע ישראל... ; לא יהיה לך – ד' אחד; לא תשא את שם ד' – ואהבת את ד', מי שאוהב את המלך אינו נשבע בשמו ומשקר; זכור את יום השבת – למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, רבי אומר, זו מצוַת שבת ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה', וכן הלאה!
מה טמון במדרש הזה?
התורה ציוותה אותנו לומר קריאת שמע ביום ובלילה, ואומר ר' לוי שבקריאת שמע רמוזות כל עשרת הדיברות, ונמצא שבכל בוקר וערב אנו מכניסים עצמנו לעול תורה ומצוות. עשרת הדיברות הן הבסיס לכלל המצוות, הן בין אדם למקום והן בין אדם לחברו, ומתוכן נגזרות כל שאר המצוות כולן. בקריאת שמע בוקר וערב אנו מקבלים על עצמנו את דרך התורה, כך שגם כשאנו יוצאים מן המסגרת הרגילה ע"י שתייה או כעס, חלילה, או סתם יציאה לדרך לצורך עסקים וכדומה, תמיד נישאר תחת הדרכתה הישרה של תורתנו הקדושה.
                                                           שבת שלום

                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר