חנות ספרים תרומה / הרשמה france

לימוד תורה ו/או צבא - מאמר לפרשת כי תשא

מהי מהות המחלוקת בין משה רבנו לבין בצלאל? והקשר ליחס בין צבא לתורה.
הרב נחום בוצ'קו, 16/03/2017 08:51:33

בס"דפרשת כי תשא


לימוד תורה ו/או צבאבפרשתנו נאמר: "וידבר ד' אל משה לאמר. ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה".  אומר על כך ר' שמואל בר נחמני בשם ר' יונתן: 'בצלאל על שם חכמתו נקרא. בשעה שהקב"ה אמר למשה: לך אמור לבצלאל לעשות משכן ארון וכלים, הלך משה והפך ואמר לו: עשה ארון כלים ומשכן. אמר לו: משה רבנו, מנהגו של עולם אדם בונה בית ואח"כ מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר לי עשה ארון וכלים ומשכן? כלים שאני עושה להיכן אכניסם? שמא כך אמר לך הקב"ה: משכן ארון וכלים! אמר לו: שמא בצל אל היית וידעת?' (ברכות נה ע"א).


וראוי לנסות ולהבין מהי מהות המחלוקת בין משה רבנו לבין בצלאל?


מסביר הראי"ה קוק (עין אי"ה, ברכות חלק ב, פרק ט, כט): "הנה ודאי יש הבדל בין הסדר המצטייר אצל המשיג החכם מצד חוקי החכמה, לסדר המצטייר אצל המצייר מצד כשרון של חכמת הציור... שאצל החכם המשיג בחכמתו יפול הסדר בכל דבר כפי הראוי מצד החכמה והמוסר, ואצל המצייר הטבעי האמיתי יפול הציור אצלו כפי שהוא בעולם המציאות...". כלומר, משה הוא 'החכם' ובצלאל הוא 'המצייר'. משה מסדר את הדברים על פי החכמה והמוסר, ולשיטתו 'כל המקודש מחברו קודם לחברו', ולכן הוא סבור שיש לבנות תחילה את הארון, שהוא עיקרו של המשכן, שבו מונחות לוחות הברית (ונקרא 'ארון העדות', ועל שמו נקרא המשכן כולו 'משכן העדות'), ורק לאחר מכן יש לבנות את המעטפת לארון, היינו שאר הכלים והבניין עצמו, שהם לכאורה רק כלי ואמצעי כדי שהשכינה תשרה בקודש הקודשים. לעומתו בצלאל הסתכל על הדברים בהסתכלות מציאותית וריאלית, והבין שכדי שה'אורות' יירדו אל העולם מוכרחים שיהיו 'כלים'. בצלאל הבין שגם הרעיון הכי רוחני והכי אמיתי אינו יכול לרדת למציאות ללא מעטפת חיצונית, ולכן ראוי לבנות תחילה את המשכן ורק לאחר מכן לבנות את הארון ושאר הכלים. ואכן משה הודה לבצלאל והסכים לדעתו. יש לזכור, שכאן, בבניית המשכן והכלים, גם 'המעטפת' היא פרי ציוויו המפורש של הקב"ה לפרטי פרטים, ובניית המשכן והכלים כולם הם בחכמה מדוייקת אלוקית, ויש מצוה לדייק ולבנות הכל בדיוק לפי ההוראות – כלומר, גם למעטפת החיצונית יש קדושה!


ומתוך כך לוויכוח שמסעיר את מדינתנו בתקופה האחרונה – מה צריך להיות היחס בין לימוד תורה לבין השירות הצבאי. אפשר לומר שלימוד התורה הוא בבחינת 'ארון', והשירות בצבא ושאר מערכות המדינה המאפשרות את הקיום המציאותי בארצנו הם בבחינת 'משכן'.


אנו מבינים שאי אפשר לזה בלא זה, ואף קשה להכריע ולקבוע מה קודם למה או מה חשוב יותר. אי אפשר לקיים את עם ישראל בלי לימוד תורה, והתורה צריכה להיות במרכז, אך גם אי אפשר לקיים את עם ישראל בלי להחזיק צבא מתוחכם ערוך לקרב, ואם עם ישראל לא יתקיים בארצו אף התורה תתבטל, חלילה. כשם שעצם בניית המשכן היא מצוה - כך גם השירות בצבא הוא מצוה מן התורה, וכפי שלימדונו רבותינו (יש בזה מצוַת כיבוש הארץ, לא תעמוד על דם רעך).


אשר על כן "טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך, כי ירא אלוקים יצא את כולם" (קהלת ז, יח).                                                           שבת שלום

                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר