חנות ספרים תרומה / הרשמה france

התורה מקור החיים - מאמר לפרשת במדבר

זהירות הנדרשת בנשיאת ארון הברית ובטיפול בו, וכיצד הדברים נכונים גם לימינו אנו?
הרב נחום בוצ'קו, 28/05/2017 17:03:27

פרשת במדבר

התורה מקור החיים

בחלקה האחרון של פרשתנו התורה מדריכה את משפחות הקהתי על הזהירות הנדרשת בנשיאת ארון הברית ובטיפול בו: "וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגשתם אל קודש הקדשים אהרן ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל משאו, ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו" (במדבר ד, יט-כ).

אף שמדובר על תקופת המדבר ועל השראת השכינה במשכן, הדברים נכונים גם לימינו אנו. העיסוק בארון הברית כמוהו כלימוד התורה, כפי שנוכל ללמוד מפירושו של ה"אור החיים" הקדוש: "בהתעסקם בארון שבו התורה שהוא מקור החיים יאריכו ימים, ולחשש ההיזק שיכול להיות מהנגיעה והראות בו אמר ולא ימותו".

אנו למדים כי התורה היא מקור החיים מחד גיסא, אך מאידך גיסא היא יכולה להיות גם סכנה לחיים, כפי שקרה לאנשי בית שמש שהביטו בארון ה'.

לארון הברית אז וללימוד התורה היום ישנה השפעה כמעט אינסופית. על כך כותב הרמח"ל: "בכלל ההשפעות הנשפעות ממנו יתברך לצורך בריותיו ישנה השפעה אחת עליונה מכל ההשפעות, שעניינה הוא היותר יקר ומעולה מכל מה שאפשר שיימצא בנמצאים, והיינו שהוא תכלית מה שאפשר שיימצא בנמצאות [כלומר ההשפעה המרבית שיכולה להימצא בבריאה, שהיא] מעין המציאות האמיתי שלו יתברך [...] ואמנם קשר הבורא יתברך את השפעתו זאת בעניין נברא ממנו יתברך לתכלית זה, והוא התורה" (דרך ה' חלק ד, ב).

הרמח"ל ממשיך ומבהיר כי ישנם שני תנאים כמעט הכרחיים לקבלת השפעה עצומה זו בלימוד התורה: (א) "היראה בתלמוד עצמו"; (ב) "תיקון המעשה בכל עת".

בבואנו ללמוד תורה אנו מוכרחים להבין שאנו ניגשים לדבר ה' המופיע בעולם, ועלינו לשאוף לתקן את דרכינו בעקבות הלימוד. עלינו להפנים שלימוד התורה אינו לימוד פילוסופי גרידא הנשאר בתחום השכלי, אלא הוא חייב לשמש מנוע לשינוי במעשינו. רק כך נזכה לקבל השפעה נפלאה זו.

קבלת ההשפעה ועצמתה תלויות ביחסנו לעצם הלימוד ולכל הנובע ממנו, ולכן אל לנו להתייחס ללימוד התורה כאל שאר מקצועות החול, בלי שום שאיפה לשינוי בעקבות הלימוד, או חלילה וחס ללמוד את התורה על מנת להתנגח בה ולבקרה. בלימוד שכזה, לא רק שלא נזכה להשפעה המאירה אלא שאף נכניס את עצמנו למצב של סכנה, שכן אם משקיעים כוחות שליליים בלימוד התורה היא הופכת להיות מסוכנת: "אמר רבי יהושע בן לוי: מאי דכתיב 'וזאת התורה אשר שם משה'? זכה - נעשית לו סם חיים; לא זכה- נעשית לו סם מיתה" (יומא עב, ב).

בימים אלו שבין פסח לשבועות אנו משתדלים עם כל עם ישראל להתמקד בעבודת המידות, ויהי רצון שנזכה כולנו לקבל את התורה שתהיה לנו סם חיים וחיבור למקור הכול.


 

שבת שלום
     נחום בוצ'קו

 
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר