חנות ספרים תרומה / הרשמה france

השתטחות על קברי אבות וכיבוש הארץ - דבר תורה לשלח

מדוע נאמר "ויעלו בנגב" בלשון רבים, ומייד אחר כך נאמר "ויבוא עד חברון" בלשון יחיד?
הרב נחום בוצ'קו, 18/06/2017 13:55:13

בס"ד

 

 

פרשת שלח לך

 

 

השתטחות על קברי אבות וכיבוש הארץ

 

בפרשתנו מסופר על חטאם של המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ. בתחילת מסעם נאמר: "ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק". וידועה השאלה: מדוע נאמר "ויעלו בנגב" בלשון רבים, ומייד אחר כך נאמר "ויבוא עד חברון" בלשון יחיד?

 

רש"י מביא את דברי רבא בגמרא (סוטה לד ע"ב(: 'אמר רבא: מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות. אמר להן: אבותי, בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים'. כלומר, כלב לבדו הלך לחברון ולכן חלק זה בפסוק נאמר בלשון יחיד.


הרש"ר הירש מרחיב בעניין זה, ומאיר הבנה חדשה בדברי הגמרא. הוא מקשה קושיא חזקה: הרי בחברון היו 'ילידי הענק', וכידוע המרגלים התפעלו מאוד מילידי-ענק אלה והשתמשו בתיאור מוגזם שלהם בדיבתם רעה על הארץ, ואם כן משמע שכל המרגלים היו בחברון ולא רק כלב! אלא, מסביר הרש"ר הירש, מסתבר שכל המרגלים באו יחד לחברון, אך כשהגיעו אליה היו עדיין כאיש אחד בלב אחד, ובהשפעתו הטובה של כלב התכוונו להישאר בעמדה חיובית כלפי ארץ ישראל. משום כך נאמר "ויבוא עד חברון" בלשון יחיד, שהיו בעצה אחת ובכוונה אחת. אמנם, כאשר ראו בחברון את אותם ענקים נהפך לבבם ודעתם החלה להשתנות, ומכאן ואילך נקטו עמדה שלילית ביחס לארץ ישראל. אמנם כלב עצמו לא שינה את טעמו, ולא הושפע מן הענקים, וביקש בקברי האבות רחמים להינצל מעצת המרגלים.

 

אך עדיין צריכים אנו להבין כיצד פעולת ההשתטחות על הקבר מסייעת לחיזוק האמונה?
מסביר סבי, הרב משה זצ"ל (בספרו 'נתיבות משה', לפרשת חיי שרה), שבשעה שהאדם נפטר מן העולם גופו ונשמתו נפרדים והנשמה עולה למרומים. ככל שהאדם היה צדיק בחייו כך נשמתו זוכה לקרבת אלוקים גדולה יותר, 'וכשבני משפחתו עולים לקברו אוחזים ודבקים אף הם, בעזרת נשמת הנפטר, בקרבת האלוקים – ואז נושב עליהם רוח ממרום, מעין משב אוויר רענן של תקווה טובה ולקח מוסר, לעילוי נפשם ולתיקון דרכיהם'.

אכן, כדי לכבוש את ארץ ישראל לא די בכוח צבאי חזק. אדרבה, גם המרגלים הבינו, ומסתבר שהיתה אמת בדבריהם, שאין אפשרות ריאלית לעם ישראל, שזה עתה יצא אחרי שנים רבות של עינוי מבית עבדים, להתמודד ולהילחם מול ענקים וערים בצורות. אך הם לא לקחו בחשבון את הסיוע מגבוה אותו מעניק הקב"ה להולכים בדרכיו ונשמעים להוראותיו. הואיל והקב"ה הבטיח לעם ישראל את ארץ ישראל היה עליהם לדעת כי עם ישראל בסייעתא דשמיא יתגבר על כל מכשול. את החיזוק הזה באמונה בקב"ה ובהבטחותיו זכה כלב לקבל בהשתטחו על קברי האבות בחברון.

הדברים האלה נכונים גם לימינו אלה. ישיבתנו בארץ ישראל כיום מלווה בניסים יומיומיים, אותם אנו רואים בחוש. כאשר אנו מנתחים את סיכויינו להיאחז בארץ ולגור בה אסור לנו להסתכל בענייני דמוגרפיה ומלחמה אך ורק בצד הריאלי. כבר הוכח בעבר שעם ישראל מנצח במלחמותיו עם אויביו גם כאשר כל הסיכויים הם נגדו, וכך היה במלחמת השחרור ובמלחמת ששת הימים. במאבק על ארץ ישראל עלינו לדבוק בדרכו של כלב שהכריז: "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה"!

 

 

 

 

                                                           שבת שלום

                                                           נחום בוצ'קו

 

 

יוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר