חנות ספרים תרומה / הרשמה france

שני קצרים על פרשת בחוקותי- הרב שאול דוד בוצ'קו

לשמוע קול תורה – מצווה בפרשה 

פרשת בחוקותי


עמל תורה


הפרשה פותחת בברכות שיחולו על ישראל אם יילכו בדרך ה' – "אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ וְאֶת מִצְו‍ֹתַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם" (ויקרא כו, ג). רש"י מבאר שההליכה בחוקות ה' מתבטאת בעמל התורה: "מה אני מקיים אם בחקתי תלכו – שתהיו עמלים בתורה". אכן מי שעמל בתורה ראוי לשכר.

ואולם, לא רק את הברכות תולה רש"י בעמל התורה. פרשיית הקללות, המופיעה כמה פסוקים לאחר מכן, פותחת בתנאי ההפוך: "וְאִם לֹא תִשְׁמְעוּ לִי וְלֹא תַעֲשׂוּ אֵת כָּל הַמִּצְו‍ֹת הָאֵלֶּה" (פסוק יד), וגם שם מפרש רש"י: "ואם לא תשמעו לי – להיות עמלים בתורה".

קל ונעים להבין שמי שעמל ומתאמץ זוכה לשכר, אך האומנם התרשלות בעמל התורה היא עבירה כה חמורה הגוררת קללות כה קשות?

וגם אם נתרץ שאין מדובר רק בהימנעות מעמל תורה אלא גם במאיסה במצוות ובהפרת הברית עם ה', עדיין יש לתמוה מה מקומו של חוסר העמל כאן, עם כל העבירות החמורות. 

התשובה היא שבלי מאמץ אי אפשר ללמוד תורה. שגרת החיים של אדם מן השורה עמוסה במחויבויות חשובות: עליו לעבוד לפרנסתו ולכלכל את בני ביתו, לאכול כראוי לצורך קיומו, לטפל במשפחתו כיאות, לדאוג לבריאותו ולבריאות בני ביתו, להתעמל כדי למנוע מחלות, ללכת לרופא אם בריאותו אינה תקינה ועד כהנה וכהנה. אחרי כל המטלות הבסיסיות הללו – כיצד ימצא האדם זמן ללימוד תורה? הוא ודאי מאוד רוצה, אך זמן – אין.

אין זאת אלא שלימוד התורה מחייב מאמץ תמידי. הוא אינו מופיע מאליו, ובלי מאמץ פעיל לקבוע ולקַבֵּעַ עיתים ללימוד – תישכח התורה חלילה. דברי רש"י מחדדים ומבהירים שהתרשלות בלימוד התורה היא הגורם להידרדרות המובילה לשלל הצרות. 

וכך נפסק בשולחן ערוך:

"אחר שיצא מבית הכנסת ילך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע, שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרויח הרבה" (אורח חיים קנה, א).

יש לפתוח את היום בלימוד תורה – ולהתפנות לכל שאר העיסוקים רק אחרי הלימוד, כפי שכותב המחבר בסימן הבא:

"אחר כך ילך לעסקיו, דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון, כי העוני יעבירנו על דעת קונו. ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אלא עראי, ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים  בידו, וישא ויתן באמונה".

עמל התורה הוא ערך יסוד ביהדות. יש להשקיע מאמץ בלימוד התורה, ואף אם זמן הלימוד קצר משמעותית מהזמן המוקדש לעבודה – זהו זמן מקודש המציב את התורה במרכז החיים ומאפשר לשפע הברכות להופיע ולהשפיע מטובן.

שאול דוד בוצ'קו

                                            בניית אתרים | יצירת קשר