חנות ספרים תרומה / הרשמה france

הרב ניר אביב שיעורי הרב ניר אביב

הרב אביב למד בישיבת הכותל תשע שנים, אחדות מהן בכולל ההלכה שבישיבה, ונסמך לרבנות. לאחר מכן עבר לכולל בפסגות וסיים מסלול הסמכה לדיינות בן שמונה שנים. בשנת תשע"א החל ללמד בהיכל אליהו. בעבר לימד הרב הלכה במכינה הקדם צבאית בבית אל במשך ארבע שנים. בחמש השנים האחרונות הוא אחד הרבנים המשיבים באתר הישיבה בענייני חושן משפט ואבן העזר, ואף הוציא ספר ובו מבחר תשובות שענה שם. יש לו תואר ראשון בייעוץ חינוכי ובמחשבת ישראל והוא רב צבאי במילואים. בישיבה הוא ר"מ עיון גמרא של שיעור בי"ת ושל תלמידי שילובים דל"ת שחזרו מהצבא באלול. אחר הצהרים הוא ר"מ בקיאות גמרא של שיעור אל"ף. הרב מוסר בבוקר שיעור בדרך ה' לרמח"ל ובנצח ישראל למהר"ל. בסוף סדר בוקר הוא מלמד שיעור בפרק הגוזל בבבא קמא ובסוף סדר צהריים שיעור בקיאות במסכת שבת. "התורה היא כמו מקווה. כמו שמקווה מטהר את כל הטמאים הטובלים בו ללא תלות במידת טומאתם, כך לימוד התורה מסוגל לטהר את הנשמה של כל יהודי באשר הוא. אף אם העבר אינו נוצץ – אל ייאוש, העיקר שתבוא מלא חשק ללמוד ו'לקפוץ למים', להישאב לים התורה המאירה פניה לכל נפש ישראלית. מפגש עם האור המיוחד והמתוק של התורה מותיר חותם נצחי בלבו ובנשמתו של כל אחד, חותם המלווה את האדם לכל מקום שאליו יפנה. בכל מסע הישיבה הולכת אתך, התורה שלמדת חקוקה בך ומאירה בנשמתך .לכן בואו, טעמו וראו כי טוב ה', הפיצו את האור לכל הסובב אתכם."בניית אתרים | יצירת קשר